Kolekcja: Urządzenia

Podczas obróbki większych ilości klejów termotopliwych PUR lub POR, ale też i tradycyjnych klejów czy też mas uszczelniających i butylenu jako idealna forma pakowania kleju sprawdziła się beczka. Urządzenia do topienia kleju w beczkach firmy BÜHNEN zostały opracowane specjalnie dla bezpiecznego i dostosowanego do potrzeb przetwarzania kleju z beczek.